Bestiari de les Colles convidades a L’Encabronada 2019: