Protocol de detecció i abordatge de les agressions i violències discriminatòries.

ENCABRONADA 2024 

 

Des de LA ENCABRONADA rebutgem qualsevol classe de violència contra una persona per motius racistes o de gènere i posem especial èmfasi a aquelles que es puguin produir en un espai d’oci festiu.

Un dels principals objectius de la festa és promoure la cultura i la música i compartir-la, perquè La encabronada és una festa del poble i per al poble i creiem que totes les persones que hi assisteixen i que hi participen han de poder gaudir-lo, i per tant no tolerarem cap agressió masclista, homòfoba, transfòbica. Volem un festival on cap persona es vegi limitada pel fet de ser dones, migrades, lesbianes o trans.

Aquest és un protocol encarat a resoldre situacions de violència masclista o LGTB-fòbica, ja que la nostra entitat és un espai feminista, però en cap cas es minimitzaran les violències produïdes per altres eixos d’opressió i  s’aplicarà igualment a altres tipus d’agressions si així ho requereix la situació. COM ACTUAR?

EINES PER A L’ORGANITZACIÓ I LES TREBALLADORES SI ENS INFORMEN D’UNA AGRESSIÓ:

 

Premisses bàsiques:

Cada persona percep i viu una agressió de manera diferent, cadascú té els seus límits i han de ser respectats per tothom i en tot moment. Quan aquests no són respectats és quan considerarem que s’ha produït una agressió. Les agressions no només es donen entre persones desconegudes, de fet són més freqüents entre persones que ja es coneixen. Aquest protocol, per tant, també s’aplica si es produeixen agressions dins les comissions de festa, dins les barres o durant els moments i espais de muntatge, desmuntatge i organització de la pròpia festa.

 

Tipus d’agressió:

Nivell 1: Assetjament verbal o visual (piropos, comentaris ofensius, mirades, apropaments…)

Nivell 2: Agressió sense força (insistència, tocaments, seguiment…)

Nivell 3*: Agressió amb força / violència implícita (masturbarcions…)

*de caràcter subjectiu i la persona agredida té legitimitat per decidir en qualsevol moment si se sent còmoda o no amb l’agressor present a l’espai de festa). 

 

Prevenció:

Formació de l’organització i elaboració del protocol d’actuació

Informació a totes les treballadores

Informació al recinte de la festa: Campanya gràfica, falques auditives…

 

Detecció i seguiment:

En el cas que es produeixi una agressió sexista durant la festa proposem el següent procediment:

 

Agressions sense violència física (Nivell 1,2)

  1. Si ho comunica la persona agredida: 

1- Avisar a un responsable de zona que buscarà a les persones encarregades de l’acompanyament. 

2- Acollir i acompanyar la persona agredida. Preguntar-li com està, que necessita, si està sola, si vol que anem a buscar algú, si vol anar a un lloc més tranquil. 

3- Avís verbal a l’agressor per part de l’organització.

 

  1. Si ho comunica una persona no implicada:

1- Avisar a un responsable de zona que buscarà a les persones encarregades d’aplicar el protocol 

2- Vigilar agressor

3- Buscar persona agredida i mirar si necessita res. Si es considera aplicar des de punt A-2En cas que es repeteixi l’agressió:

4- Avís a els/les responsables de zona o persones encarregades d’aplicar el protocol. 

5- Expulsió de l’agressor, amb prèvia consulta a la persona agredida.

 

Agressions amb violència física (Nivell 3)

1- Avís de l’agressió a l’organització o treballadores del festival.

2- Comunicar als responsables de zona – A les persones encarregades d’aplicar el protocol. 

3- Acollir i acompanyar la persona agredida. Preguntar-li com està, que necessita, si està sola, si vol que anem a buscar algú, si vol anar a un lloc més tranquil. Ajudar-la en el que necessiti (trucar, acompanyar-la a algun lloc, tranquil·litzar-la, fer-li companyia …Acompanyar-la si cal al CAP o trucar a una ambulancia /  fer-ho abans de trucar a les autoritats si es donés el cas)

4- Expulsió de l’agressor. 

5- Si l’agressor no vol marxar i l’organització ho considera oportú es pararà la música (les persones encarregades d’aplicar el protocol podrán avisar a regidoria d’escenari i a so per procedir a aturar el festival fins que es resolgui la situació)

6- Si es dona situació extrema i es considera es pot comunicar públicament. INDICACIONS SI ETS LA PRIMERA A REBRE L’AVÍS DE L’AGRESSIÓ:

 

-Avisar al responsable de zona i/o responsables d’aplicar el protocol ()

-No qüestionar l’agressió ni la gravetat d’aquesta a la persona agredida.

-Respectar en tot moment la voluntat de la persona agredida pel que fa a l’aplicació del protocol.

-Prescindir de les simpaties personals; una agressió és una agressió independentment de qui l’hagi dut a terme.

-Oferir un espai de calma lluny de l’agressor.

-Oferir aigua i facilitar que la persona es relaxi.

-Intentar respondre amb empatia a les necessitats que sorgeixin a la persona agredida.COM FER L’ACOMPANYAMENT A LA PERSONA AGREDIDA:

 

L’actuació en cas d’agressió no es limita a l’agressor, sinó que volem proposar un acompanyament de la persona agredida si aquesta ho requereix. 

Possibles accions: 

– Acompanyar l’agredida fins a una zona de confort o seguretat (al transport, al grup d’amistats…).

– Oferir contactar amb una persona de confiança.

 

– Proporcionar una via de contacte i comunicació ràpida amb l’organització per la seva tranquil·litat i per si es repeteix l’agressió.

– Explicar-li què és el protocol i per a què el pot fer servir

– En cas que decideixi no aplicar el protocol, ens podem oferir per acompanyar igualment, podem fer-nos visibles al voltant de la persona agredida, etc.

– En cas que la persona agredida necessiti atenció mèdica, acompanyar-la a l’ambulància o centre mèdic.

– Oferir-nos com a mediadores, per exemple, en cas que a la persona agredida necessiti comunicar-se amb el seu entorn que es mostra hostil.

-En agressions dins de barra o similars, es prioritzarà que la persona agredida pugui, si vol, continuar amb la seva tasca, fins i tot si això implica retirar l’agressora de la seva.RESPONSABLES APLICACIÓ PROTOCOL:

Atenció persona agredida: ____________   + _______________

 

Espai i agressor: ______________+ ________________RESPONSABLES DE ZONA:

So: ___________________

Barra: __________________

Escenari: _________________

 

ESPAI SEGUR:

Backstage de l’escenari.